حج در کلام امام خمینی (ره)


حج در کلام امام خمینی (ره)  به مناسبت سفر حجاج بیت‌الله الحرام به سرزمین وحی و لزوم توجه به سفارشات دینی، گلچینی از رهنمودهای امام خمینی‌(ره) درخصوص حج را تقدیم می‌کنیم.
 
- حج از آن روزی که تولد پیدا کرده ، اهمیت بُعد سیاسی اش کمتر از بعد عبادی اش نیست.
 
- حج تنظیم و تمرین ، و تشکل این زندگی توحیدی است. حج عرصه نمایش ، و آیینه سنجش استعدادها و توان مادی ومعنوی مسلمانان است .
 
- یکی از مهمات فلسفه حج ، ایجاد تفاهم و تحکیم برادری بین مسلمین است.
 
- بیتی که برای قیام تاسیس شده است، آن هم قیام للناس، پس باید برای همین مقصد بزرگ در آن اجتماع نمود.
 
- این بیت معظم ، برای ناس و قیام ناس بنا شده است .
 
- همه مسلمانان باید در تجدید حیات حج و قرآن کریم ، و بازگرداندن این دو ، به صحنه های زندگی شان کوشش کنند .
 
- حج بی روح و بی تحرک و قیام ، حج بی برائت ، حج بی وحدت ، و حجی که از آن هدم کفر و شرک بر نیاید ، حج نیست .
 
- ان شاءالله، ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج ، این منبر بزرگی که بر بلندای بام انسانیت باید صدای مظلومان را به همه عالم منعکس سازد ، و آوای توحید را طنین اندازد ، صدای سازش با آمریکا و شوروی و کفر و شرک نواخته شود .
 
- در مکه مکرمه بتها را بشکنیم ، و شیاطین را که در راس آنها شیطان بزرگ است ، در عقبات رمی کنیم و طرد نماییم ، تا حج خلیل الله ، حبیب الله و ولی الله ،مهدی عزیز را به جا آورده باشیم.
 
- این پدر توحید و بت شکن جهان ، به ما و همه انسانها آموخت که قربانی در راه خدا، پیش از آن که جنبه توحیدی وعبادی داشته باشد ، جنبه های سیاسی و ارزشهای اجتماعی دارد.
 
- ای گویندگان ! نویسندگان ! در اجتماعات بزرگ، عرفات و مشعر و منا ، مکه معظمه ومدینه منوره ، مسائل اجتماعی و سیاسی مناطق خود را به گوش برادران ایمانی برسانید ، و از هم طلب نصرت کنید .
 
- مسلمین اگر حج را پیدا کنند ، آن سیاستی که در حج به کار رفته است از طرف اسلام ، همان را پیدا کنند کافی است برای این که استقلال خودشان را پیدا کنند .
 
- اعلان برائت از مشرکان ،  از ارکان توحیدی و واجبات سیاسی حج است که باید در ایام حج به صورت تظاهرات و راهپیمایی ، با صلابت و شکوه هر چه بیشتر و بهتر برگزار شود .
 
- فریاد برائت از مشرکان ، مخصوص به زمان خاص نیست ، این دستور است و جاوید
 
- به منا روید و آرزوهای حقانی را در آن جا دریابید ، که آن ، قربانی نمودن محبوبترین چیز خویش در راه محبوب مطلق است . و بدانید تا از این محبوبها ، که بالاترینش حب نفس است - و حب دنیا تابع آن است -  نگذرید به محبوب مطلق نرسید .
 
- در سعی بین صفا و مروه ، با صدق و صفا سعی در یافتن محبوب کنید ، که با یافتن او همه بافته های دنیا گسسته شود ، وهمه شکها و تردیدها فرو ریزد، و همه خوف و رجاهای حیوانی زایل شود .
 
- در طواف حرم خدا که نشانه عشق به حق است ، دل را از دیگران تهی کنید و جان را از خوف غیر حق پاک سازید ،  و به موازات عشق به حق ، از بتهای بزرگ و کوچک ، و طاغوتها و وابستگانشان برائت جویید ، که خدای تعالی و دوستان او  از آنان برائت جسته اند ، وهمه آزادگان جهان از آنان بری هستند .
 
- لبیک گویان برای حق ، نفی شریک به همه مراتب کنید و از خود که منشا بزرگ شرک است ، به سوی او –  جل و اعلی – هجرت نمایید .
 
- درلمس حجر الاسود ،  بیعت با خدا بندید که با دشمنان او ، رسولانش و صالحان و آزادگان دشمن باشید ، و به اطاعت و بندگی آنان  - هر که باشد و هر جا که باشد - سر ننهید . و خوف و زبونی را از دل بزدایید که دشمنان خدا ، و در راس آنان شیطان بزرگ زبونند ، هر چند در ابزار آدمکشی و سرکوبی وجنایتشان برتری داشته باشند .
 
- با حال شعور و عرفان به مشعر الحرام و عرفات روید ، و در هر موقف ، به اطمینان قلب ، بر وعده های حق و حکومت مستضعفان بیفزایید ، و با سکوت و سکون ، تفکر در آیات حق کنید .
 
-  توجه داشته باشید که سفر حج سفر کسب نیست، سفر تحصیل دنیا نیست، سفرالی الله است.