دار النابغه


دار النابغه
دار النابغه
 
شمارى قبر; از جمله قبر عبدالله، پدر پیامبر(صلى الله علیه وآله) در محل دارالنابغه بود كه اكنون در توسعه غربىِ مسجد، داخل مسجد شده است. از نظر تاریخى، بدون تردید، عبدالله پدر پیامبر(صلى الله علیه وآله) در مدینه درگذشت و آنگونه كه شهرت یافته، قبر آن بزرگوار در محلّى كه بعدها به دارالنابغه شهرت یافته، قرار داشته است. از این محل، عكس هایى برجاى مانده و در حال حاضر، محل یاد شده در مسجدالنبى(صلى الله علیه وآله) قرار دارد. نایب الصدر شیرازى در سال 1305 از این محل دیدن كرده و اشعار تركى كه در آنجا نوشته شده بوده، در كتابش آورده است. بر اساس این اشعار،(2) این بقعه در سال 1245 هجرى روى قبر پدر پیامبر(صلى الله علیه وآله)ساخته شده است.
 
قبرِ پاكِ والدِ شاه رُسُلدُر بو مقام *** فضلِ حق، سلطان محمودك بو خیر برترى
 
وصف اعمارنده پرتو جوهرى تاریخدُر *** قبر پاكیزه مقام والد پیغمبرى
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
1 . نكـ : بهجة النفوس و الأسرار، ج 1، ص 174
 
2 . سفرنامه نایب الصدر، ص 232