دار الندوه


دار الندوه  دار الندوه
 
دارالندوه یا مجلس مشاوره، مجلسى است كه قُصَىّ بن كلاب نیاى پیامبر خدا در مكه ساخت و بزرگان قریش در آن مجلس فراهم مى شدند و تصمیم هاى مهم در آن مجلس گرفته مى شد. این همان مجلسى است كه سران قریش در آن گرد آمدند و براى كشتن رسول خدا به مشاوره پرداختند، لیكن پیش از آن كه تصمیم آنان عملى شود رسول اكرم به مدینه هجرت كرد و على(علیه السلام) را بر جاى خود خواباند. دار الندوه تا پس از فتح مكه برپا بود. از آن پس محلى براى سكونت خلفا و اُمرا گردید كه به هنگام حج در آنجا ساكن مى شدند سپس رو به ویرانى نهاد.
 
معتضد عباسى به سال 281 آن را تبدیل به مسجد كرد. به سال 957 امیر مكه مجدداً آن را ویران ساخت و عمارتى چهارگوشه و دو طبقه براى امام و نمازگزاران ساخت.(1) این بنا نیز به مرور زمان آسیب دید و اكنون اثرى از آن نیست و زمین آن جزو مسجد است.
 
1 . مرآة الحرمین، ج1 ، صص9 ـ 187
 
2 . معجم معالم الحجاز، ج3 ، ص194