قبر ابولهب

ابولهب عموى پیامبر(صلى الله علیه وآله) و در عین حال یكى از تندخوترین دشمنان آن حضرت بود

قبر ابولهب  قبر ابولهب
 
ابولهب عموى پیامبر(صلى الله علیه وآله) و در عین حال یكى از تندخوترین دشمنان آن حضرت بود كه وجود ایشان را در طایفه بنى هاشم اسباب ضعف این طایفه و عاملى براى دشمنى طوایف دیگر با بنى هاشم مى دانست. به همین دلیل مى كوشید تا با مبارزه با رسول خدا(صلى الله علیه وآله) آن حضرت را از فعالیت باز دارد. همین دشمنى ها بود كه خداوند، از میان دشمنان آن حضرت، تنها نام ابولهب را در قرآن یاد كرد و در سوره اى كه نازل شد وى و همسرش را سخت توبیخ نمود. زمانى كه سپاه قریش براى نبرد بدر از مكه خارج شده بود، وى در این شهر درگذشت و جنازه اش را در گودالى دفن كردند. نكته در این است كه گویا محل دفن كردن وى، در بخش پایین مكه در گذرگاه (ثنیه) كداء كه به آن «الثنیة البضیاء» هم گفته مى شده، بوده است. این محل را ابن بطوطه در قرن هشتم دیده و گزارش كرده است كه: «در آنجا تلى از سنگ وجود دارد كه هر كسى از آنجا عبور مى كند، سنگى بر آن مى اندازد.»(1) به نوشته وى شهرت داشته است كه آن محل، جاى دفن ابولهب بوده و طبعا مردم براى این كه با این دشمن پیامبر، اظهار دشمنى كرده باشند، دست به این كار مى زده اند.
 
1 . فاكهى، اخبار مكه، ج4، ص 130 ; ازرقى، اخبار مكه، ج 2، صص 93، 266
 
2 . فاكهى، اخبار مكه، ج 3، صص 89 و 90
 
3 . رحلة ابن بطوطه، ص 143