قبرستان ابوطالب


قبرستان ابوطالب  قبرستان ابوطالب
 
محوطه وسیعى كه در كنار پل حَجون قرار دارد و اكنون گورستان مردم مكه است، خود تاریخى كهن دارد.
 
محمد بن عبدالله ازرقى م ـ 223هـ . ق. در كتاب اخبار مكه ذیل عنوان «ما جاء فی مقبرة مكة وفضائلها» مى نویسد: مردم جاهلیت و صدر اسلام مردهاى خود را در شِعب ابودُبّ از حَجون تا شعب صفى السباب و در شعب چسبیده به ثَنیَّه مدنیین كه امروز گورستان مكه است به خاك مى سپردند و نام تنى چند از بزرگان مكه را مى برد كه در آنجا مدفونند.
 
ابن حجر روایتى از طریق على بن محمد بن متیم از على(علیه السلام)آورده است كه ابوطالب را در حجون در قبر عبدالمطلب به خاك سپردم و چون گور را گشودم عبدالمطلب را رو به قبله خفته دیدم. هیچ دور نیست علت شهرت آن مكان به شعب ابوطالب از آن جهت باشد كه قبر ابوطالب در آنجاست.
 
ولى جایى كه به نام شعب ابوطالب معروف بوده است و رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در آنجا متولد شد اینجا نیست.