مسجد الجن

مسجد جن از مساجد كهن و شناخته شده مكه است.

مسجد الجن  مسجد الجن
 
مسجد جن از مساجد كهن و شناخته شده مكه است. این مسجد در پایین كوه حجون، به سمت حرم، حدود پنجاه متر پس از پل حجون و در حاشیه قبرستان حجون واقع است. خیابان كوچكى در كنار و غرب این مسجد با نام «شارع مسجدالجن» وجود دارد كه هنوز تابلوى قدیمى آن بر دیوار نصب است. شرق آن نیز خیابان مسجدالحرام است و مسجد جن تقریباً در محلّ تلاقى این دو خیابان واقع شده است.
 
از نامهاى دیگر این مسجد، «مسجد الحَرَس» است. این نام به نقل از ازرقى است و از آن بابت است كه صاحب الحَرَس كه در مكه گشت شبانه داشته، به این نقطه مى آمده و در آنجا با عُرفا ـ چهره هاى شناخته شده و برگزیده قبایل ـ و حُرّاس دیگر از شِعْب عامر و ثنیة المدنیین دیدار مى كرده است.
 
نامگذارى آن به مسجد جن، بنا به نقل برخى از روایات، به سوره جن مربوط مى شود. خداوند در این سوره فرموده است كه جنّ ها آیات الهى را شنیدند و به آنها ایمان آوردند.(2) گویا این آیات در محلى كه به نام مسجد جن شهرت دارد، نازل شده است. برخى نامیده شدن آن را به «مسجدالبیعه» به دلیل بیعت جن با آن حضرت دانسته اند.
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
1 ـ فاكهى، اخبار مكه، ج 4، ص 91
 
2 ـ جن: 1 و 2