شعب ابى طالب

یا شعب ابو یوسف یا شعب بنى هاشم. یا شعب على، جایى است كه گویند رسول خدا(ص در آنجا متولد شده است.

شعب  ابى طالب  شعب ابى طالب
 
یا شعب ابو یوسف یا شعب بنى هاشم. یا شعب على، جایى است كه گویند رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در آنجا متولد شده است.
نیز جایى است كه مشركان مكه بنى هاشم را در آنجا محصور كردند و مردم را از دیدار و معاملت با آنان منع نمودند و براى محكم ساختن كار، صحیفه اى نوشتند و آن صحیفه را بر دیوار خانه كعبه آویختند. این محاصره دو یا سه سال طول كشید تا به قدرت خدا موریانه اى صحیفه را خورد و جز «بِاسْمِكَ الّلهُمَّ» كه بر بالاى آن نوشته بودند چیزى باقى نگذاشت.
ابوطالب به جمع قریشیان رفت و گفت برادرزاده ام چنین خبرى مى دهد اگر راست باشد محاصره را بشكنید و اگر دروغ باشد او را به شما خواهم سپرد. چون به سر وقت صحیفه رفتند چنان بود كه رسول خدا(صلى الله علیه وآله) خبر داده بود. قریش محاصره را شكستند.
 
این دره چنانكه مؤلف معجم معالم الحجاز نوشته است : به سوى كوه ابو قبیس سرازیر بوده و به سال 1399 هجرى قمرى كسانى كه مى خواستند شارع غزه را وسعت دهند آن را خراب كردند. و همان جاست كه هم اكنون كتابخانه مكه مكرّمه در آن قرار دارد.