مسجد بلال

مسجدى منسوب به بلال و بر فراز كوه ابوقبیس بوده كه مساحتى حدود یكصد متر مربع داشته است.

مسجد بلال  مسجد بلال
 
مسجدى منسوب به بلال و بر فراز كوه ابوقبیس بوده كه مساحتى حدود یكصد متر مربع داشته است. این مسجد، در طرح هاى جدید توسعه وبناى كاخ هایى كه براى میهمانان دولت سعودى بر فراز كوه ابوقبیس ساخته شده تخریب گردید و اكنون اثرى از آن برجاى نمانده و البته تصویر آن موجود است.
 
بلال بن رَباح، از نخستین گروندگان به اسلام بود. او شكنجه هاى سخت از سوى مشركان دید; اما مقاومت كرد و با فریاد «اَحَدٌ، اَحَد» خود آنها را آزار داد. وى پس از فتح مكه، بر بام كعبه ایستاد و بانگ اذان برداشت. برخى هم گفته اند كه روى كوه ابوقبیس اذان گفته و محل اذان وى مسجد شده است. چنین به نظر مى رسد كه بعدها كسى به یاد و نام بلال این مسجد را بر فراز ابوقبیس ساخته است.
 
فاكهى در قرن سوم از مسجد ابراهیم كه بر فراز كوه ابوقبیس بوده، یاد كرده است; جایى كه ابراهیم در آن نقطه ایستاد و نداى حج سر داد.(1)