مسجد بنات بنى النجار

در شمال مسجد جمعه، در فاصله تقریبىِ صد مترى، مسجد كوچكى با مساحت تقریبىِ دوازده متر مربع بدون سقف تا سال 1373 شمسى وجود داشت.

مسجد بنات بنى النجار  مسجد بنات بنى النجار
 
در شمال مسجد جمعه، در فاصله تقریبىِ صد مترى، مسجد كوچكى با مساحت تقریبىِ دوازده متر مربع بدون سقف تا سال 1373 شمسى وجود داشت. این مسجد از مساجد قدیمى مدینه بوده و چنین شایع بود كه دختران بنى نجار در اینجا ایستادند و وقتى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) وارد قبا شد، سرود «طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَینا» را خواندند.
 
بر اساس مشاهدات شخصىِ نگارنده، مسجد مزبور ـ كه به نوشته استاد عبدالعزیز كعكى مسجد عتبان بن مالك است روبروى در ورودى مسجد جمعه در فاصله بیست مترى در این سوى خیابان قرار داشت و چند سال پیش به تحریك عوامل وهابى تخریب شد. در این باره به آنچه ذیل مسجد عتبان آمده است، مراجعه فرمایید.