نگهداری دوره‌ای خانه خدا از امروز آغاز شد


به گزارش لبیک به نقل از  فارس، متولیان خانه خدا به منظور صیانت از کعبه در طول سال در کنار تعویض پرده خانه خدا، اقدام به غبارروبی و بررسی وضعیت کعبه می‌کنند.

بر همین اساس، امروز نیز گروهی از متولیان مسجدالحرام با بستن قسمتی از محل مطاف و نصب دیوار کاذب با ارتفاع حدود هفت متر، به بررسی وضعیت کعبه پرداختند و با عود معطر این مکان مقدس را عطرآگین کردند. همچنین پرده کعبه نیز توسط گروهی از متولیان خانه خدا مورد بررسی قرار گرفت تا مشکلی روی آن ایجاد نشده باشد. این اقدام طی ۲ روز پیش‌بینی شده است و تا فردا ادامه دارد.

هم‌زمان با طرح صیانت از کعبه که از سوی متولیان مسجدالحرام اجرایی شد، جمعی از زائران در جوار خانه خدا به زیارت پرداختند.