ای تمام روح هستی ای شکوه حق پرستی با نوای حاج محمد طاهریویدیوهای مشابه