عشقت همیشه در سینه ماست / با نوای حاج محمد طاهریویدیوهای مشابه