سرد و بی روحه صدای مادرم - با نوای حاج محمد طاهریویدیوهای مشابه