تو خود محشری / تو شفیع دلم - با نوای حاج محمود کریمیویدیوهای مشابه