زیر نور گرم خورشید/نیمه جان پیکر من با نوای حاج محمد طاهریویدیوهای مشابه