مسجد قُبا
مسجد قُبا

منطقه قبا در فاصله شش كیلومترى جنوب مسجدالنبى(صلى الله علیه وآله) واقع است

مسجد فتح
مسجد فتح

مهمترین مسجد از مساجد سبع، مسجدى است به نام «مسجد فتح»

مسجد سلمان فارسى
مسجد سلمان فارسى

یكى از مساجد سبع یا به طور دقیق تر مساجد خندق، مسجد سلمان فارسى است

مسجد بلال
مسجد بلال

مسجدى منسوب به بلال و بر فراز كوه ابوقبیس بوده كه مساحتى حدود یكصد متر مربع داشته است.

مسجد امام على بن ابى طالب(ع)
مسجد امام على بن ابى طالب(ع)

تردیدى نیست كه در زمان محاصره عثمان، امام على(ع) نماز عید را اقامه كرد.

مسجد الجن
مسجد الجن

مسجد جن از مساجد كهن و شناخته شده مكه است.

1234567