حکومت زمینه ساز ظهور


حکومت زمینه ساز ظهور  
 
 
 
از جمله اخبار و روایات قطعی مورد تأکید، وقوع انقلاب بزرگ و الهی در این عالم، بر روی این زمین ـ در آخرالزمان ـ به منظور برپایی حکومتی الهی و جهان شمول می باشد که این امر تنها با ایجاد حکومتی عادلانه و مبتنی بر ارزش ها و آموزه های روان و مطابق فطرت بشریت به وسیلة حضرت امام مهدی(ع) به وقوع خواهد پیوست، تا آن حضرت قسط و عدل را در سراسر زمین پس از آن که ظلم و ستم همه جا را فرا گرفت، مستقر سازد.
 
تشکیل این حکومت به معنای براندازی هر نوع حکومت دیگری جز حاکمیت خداوند است، و آن در جهت اصلاح و هدایت بشریت از مسیر انحرافی به مسیر مستقیم و از بین بردن خطاها و زشتی ها و انحرافات و فساد موجود در این عالم حرکت می کند. آن حکومت در حقیقت حدفاصل (برزخ) میان این دنیا و عالم آخرت می باشد، زیرا پس از تشکیل چنین حاکمیت الهی در این جهان، حکومت دنیا هرگز دوباره در دست انسان و بشر [غیرالهی] قرار نخواهد گرفت.
 
فالله یحکم لا معقّب لحکمه.1
 
پس خداوند [بر این جهان] حکم فرما می شود و هیچ کس پس از او حاکم نخواهد گشت.
شرایط زمینه ساز انقلاب بزرگ
 
گرایش عمدة بشریت قبل از وقوع آن انقلاب بزرگ، گرایش تحریف شده ای به سوی خاک و مادیات ـ به جای سوق به سمت پروردگار بخشنده ـ می باشد، که نشان از بازگشت انسان به پَست ترین پَست ها می دهد. در نتیجه این گرایش انحرافی بشری، نیاز به اصلاح دارد، که البته امکان تحقیق آن بدون ایجاد مقدماتی سخت و طاقت فرسا میسر نمی گردد. به خصوص که این اصلاح روح ها، قلب ها، جان ها و عقل ها و همچنین آثار و نتایج گسترده ناشی از خطاها و لغزش های فراوان مردم را در بر می گیرد. از سوی دیگر نیاز به تجدید بنا و اصلاح مسیر بشر و به طور کلی هر انسانی آن را شکل می دهد. به همین دلیل خداوند سبحان و متعال ضروری دید تا ابعاد و زمینه های مناسبی را برای این تغییر عظیم در زمین فراهم آورد آن موارد را می توان چنین دسته بندی کرد:
 
1. ابعاد و جنبه های زمینه سازی؛
 
2. وقوع رخدادهای طبیعی؛
 
3. از بین رفتن نظام های جهانی؛
 
در آغاز سخن پیرامون حکومت زمینه ساز مطلب محوری که باید عنوان نخست را برای آن در نظر گرفت «ابعاد و جنبه های زمینه ساز حکومت امام مهدی(عج)» است که نقش آماده سازی، بسیج کنندگی و فراهم ساختن شرایط مناسب و نیروهای لازم و مورد نیاز، به منظور ایجاد نهضت عظیم مهدویت در این جهان و سراسر گیتی را ایفا می کند.
ابعاد و جنبه های زمینه سازی
 
در این موضوع ابعادی وجود دارد که دارای مشخصات اجمالی و ویژگی های کلی است و از طرف دیگر ابعادی نیز هستند که مشخص و تعریف شده اند. از جمله ابعاد نخست آن که هر انسان مؤمنی در این دنیا به هدف انتشار فضیلت و بزرگی اسلام، حق و عدل و ارزش ها اقدام می کند، بلکه می توان گفت، هر فردی که در جهت تحقق انسانیت حقیقی زندگی می کند، یا در صدد حمایت و تأیید آن است، نیز به گونه ای کارش را در خدمت شرع الهی بزرگ قرار داده است. در هر صورت تمامی اقدامات اصلاحی که از جانب هر فرد یا گروهی انجام می پذیرد منجر به آمادگی در برابر آن خیزش و قیام بزرگ می شود.
 
اما همان طور که گفتیم ابعاد و جنبه های مشخص و معینی نیز وجود دارد که نقشی اساسی را در تشکیل حکومت امام(ع) دارا هستند. این ابعاد و گرایش ها تعریف شده اند و ممکن است آنها را به «پرچم های حق» که در آخرالزمان پدیدار می شوند و شعارها و اهداف و حرکت پرخروش و بی محابایشان که اسلامی و سرشار از ایمان و حقیقت می باشد تطبیق کرد. در رأس این پرچم ها می توان از «پرچم های مشرق» یا «پرچم های سیاه» یا «پرچم های خراسان» سخن گفت که زمینه سازان و هموارکنندگان اصلی حرکت الهی برای تغییر جهان به شمار می روند و از طریق برپایی «جمهوری اسلامی» در یکی از پایتخت های دنیا ـ که لانة استعمار و مرکز اجرای نقشه های آن بوده است ـ به این مهم دست می یابند که این همان «نظام اسلامی ایران» می باشد.
زمینه سازی در حکومت ایران
 
1. جنبة تحقق و استمرار؛
 
2. جنبة حضور فرد و اسوه [رهبر]؛
 
3. جنبة ایجاد و انتشار نور [در عالم].
1. جنبة تحقق و استمرار
 
به مجرد وقوع انقلاب اسلامی ایران در عصر حاضر و در شرایطی که هیچ کس امکان وقوع چنین رخدادی را ـ چه از نقطه نظر مادی و چه از لحاظ بررسی های سیاسی منطقه نمی داد، و در زمانی که فساد به آشکارترین صورت دنیا را فرا گرفته و نیز خود ایران به یکی از مراکز اصلی آن تبدیل شده بود، این واقعه مانند زلزله ای وجدان ها و ضمیرها را لرزاند و نسبت به [درک] وجود، حضور نیروها و اقدامات «عالم غیب» و اثر آن بر «عالم شهادت» سهم بسزایی ایفا کرد و بشریت و انسان ها را متوجه عالمی کرد که نزدیک بود آن را کاملاً به فراموشی بسپارند؛ عالمی که به طور کامل از آن غافل شده بودند. او خداوند است که وجود دارد و مراقب و مسلط است و او ابا دارد و از شأن او به دور است از اینکه یکی از آفریده های اصلی خود ـ که همان دنیا است ـ را به حال خود رها کند تا ستمکاران و مجرمان و مستکبران شورش کنند؛ و او [در این هنگام] با قدرت و قوت خویش بر جهان مملو از پستی و فساد، قطعه کوچکی از پاکی و ربوبیت و انوار خود را به رغم وجود و ابهت و عظمت تمامی مستکبران ایجاد می نماید.
 
حال، اگر صِرف وقوع این انقلاب، زمینه ساز ظهور غیب الهی باشد، پس از اوج گیری و شدت یافتن و امتداد آن چگونه صورت می گیرد، و چگونه به رغم وجود مکرها و نیرنگ هایی که طراحی و عملی، و جنگ هایی که برپا می شوند از این انقلاب حفاظت به عمل می آید؟
 
البته، به درستی که این واقعه زمینه سازی تجلی غیب و زمینه سازی ظهور امام مهدی(ع) می باشد.
2. حضور شخص اسوه [رهبر]
 
همانا رخسار نورانی و وجود والا و برجسته رسول اکرم(ص) و امامان اهل بیت(ع) از دیدگان جهانیان و حتی مسلمانان و بلکه مؤمنان حقیقی ناپدید گشت؛ هر چند این غیبت و ناپدید شدن، در واقع از مقابل دیدگان آدمیان بود، نه از عالم دنیا؛ زیرا در غیر این صورت، انهدام و تخریب دامن دنیا را فرا می گرفت و آن را از بین می برد. در هر صورت بشریت به رغم اختلاف هایشان مدت هاست که از دیدن چهره ای نورانی «انسان کامل» همچون پیامبر یا جانشین وی محروم مانده بودند و صدها سال اینگونه بر آنان گذشته بود، همچنین آنان وجود شخصیتی که الگو و نمونة کوچکی از چهرة کامل آن امام معصوم و غایب(ع) را مجسم سازد، درک نکرده بودند. لذا بروز و ظهور غیب و امداد الهی بر عالمیان در وجود شخصیت امام خمینی(ره) به مثابة زمینة پدیدار گشتن چهرة نورانی و والای امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ گردید؛ و الگویی که امام خمینی(ره) در زمینة سیر و سلوک ، عبادت، عرفان و اخلاق و جهاد ارائه کرد، به نزدیک شدن تصویر امام معصوم در اذهان و اندیشة مردم کمک کرد.
 
به عبارت دیگر انقلاب اسلامی ایران نمونة کوچکی از آن قیام بزرگ، و امام خمینی(ره) خود نشانة کوچک شده ای از آن امام معصوم، هر دو، به آماده سازی و زمینه سازی برای وقوع آن واقعة بزرگ و مورد انتظار در آخرالزمان کمک نمود.
3. ایجاد و انتشار نور
 
انقلاب ایران در زمانی رخ داد که از اسلام جز نام و شعار و برخی عبادات و آداب و رسوم مذهبی، که هیچ گونه اثری بر زندگانی ملت ها و نسل های مختلف نداشت، چیزی باقی نمانده بود. همانا وقوع این انقلاب تغییری عظیم و برجسته در اسلام موجود و تحولی والا در این مسیر بر جای نهاد. به جای آن که گرایش به اسلام به صورت ظاهری و غیرعملی بماند، به یکی از عناصر اساسی و مؤثر در تاریخ بشریت و انسان ها قرار گرفت و با نیروی عظیم و قدرت تمام وارد این مقابله جهانی شد و حتی پس از مدت کوتاهی، بعد از اضمحلال «نظام کمونیستی» به دومین عامل تأثیرگذار در این رویارویی تبدیل شد. امروزه در جهان به صورت اساسی جز جهان مستکبر غرب و در رأس آن امریکا ـ از یک سو ـ و جهان اسلام و مستضعفان جهان و در رأس آن ایران ـ از سویی دیگر ـ قدرت و نیروی عظیمی وجود ندارد.
 
بله، این انقلاب توانست به سرعت حیات را به اسلام و اسلامیان برگرداند وغباری را که طی قرن ها آن را فرا گرفته بود، پاک سازد و این انقلاب، اسلام را به نسل ها و ملت های مسلمان، همچون نوری تابناک و درخشنده که تمامی مرزها و موانع و محدودیت ها را طی می کند و عرصه های مختلفی را فرا می گیرد ارائه داد.
 
با الهام از انقلاب ایران بود که انقلاب دیگری با فاصلة صدها کیلومتر دورتر از آن به وقوع پیوست، و با کلام مبارک امام خمینی(ره)، از امداد غیبی و بر اثر سخنرانی ها و گفته ها و افکار و توجهات او «مقاومت اسلامی لبنان» روح و جان خود را از انقلاب ایران به ارمغان گرفت و با پشتیبانی، تأیید و حمایت انقلاب ایران، این مقاومت اوج گرفت و رشد کرد تا به نقطة امروز رسید که اولین پیروزی تاریخ در جنگ های اعراب و اسراییل و حتی مسلمانان با یهود را تحقق بخشید؛ پیروزی که آغاز ریشه کنی ارتش صهیونیستی از سرزمین اشغال شده است. از امداد و الهامات (غیبی) انقلاب ایران و همچنین مقاومت لبنان، «انتفاضة اول» فلسطین شکل گرفت، و پس از آن «انتفاضة دوم» با قدرت و توان بیشتری به منظور تحقق اهداف و آرزوهای فلسطینیان آغاز شد. بدین ترتیب همان طور که وقوع انقلاب اسلامی در ایران توانست شاه را متواری سازد و آمریکا را بیرون براند، مقاومت اسلامی لبنان توانست اسراییل را فراری دهد و خارج سازد. سپس «انتفاضة اسلامی» در فلسطین شکل گرفت، انتفاضه ای که امید می رود تا اشغال را به طور کامل از بین ببرد و پیروزی نهایی را محقق سازد، و قدس و مسجدالأقصی را به یاری و اذن خداوند متعال آزاد کند.
 
بنا بر تمامی آنچه گفته شد، اگر قیام بزرگ و مقدس امام خمینی(ره)؛ که انقلابی سهمگین، توفنده، اسلامی و سرشار از ایمان و یقین وی نبود، این آثار محقق نمی گشت. همان انقلاب و درخت زیتون نه شرقی و نه غربی که شعله ور و پابرجا باقی ماند، اگر چه مستقیماً با امامی معصوم پیوند و ارتباط نداشت. حال در نظر بگیرید اگر امام معصوم(ع)، خود ظهور کند و نور ولایتی که همانند رحمت بر مؤمنان و آتش و عذاب بر کافران است را پراکنده سازد چگونه خواهد شد؟
 
انتشار نور انقلاب ایران، خود یکی از عوامل زمینه ساز ظهور امام زمان(عج) است، زیرا به صورت تدریجی به محو و از میان بردن کامل ظلم از چهرة دنیا یاری می رساند و این تأثیر به نزدیکی تحقق وعدة الهی که به شکل انتشار نور بر سراسر زمین و از بین بردن تمامی ستمکاران و تمامی اسباب و آثار آن نمایان خواهد شد، اشاره دارد.
 
 
 
پی نوشت:
 
از مسئولان حزب الله لبنان.
 
1. سورة رعد (13)، آیة 41.