پخش مستقیم مراسم پرفیض دعای عرفه

شبکه تلویزیون اینترنتی لبیک-ساعت 16

پخش مراسم پرفیض دعای عرفه از صحرای عرفات روز یکشنبه بیستم مرداد ماه ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما و شبکه تلویزیونی اینترنتی لبیک  پخش مراسم پرفیض دعای عرفه از صحرای عرفات روز یکشنبه بیستم مرداد ماه ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما و شبکه تلویزیونی اینترنتی لبیک .  ستاد حج و زیارت صدا و سیما