امروز در تاریخ - سیل عظیمی مکه و مسجدالحرام را فرا گرفت .

امروز برابر با نهم شعبان المعظم مصادف با واقعه سیل هولناک مکه در سال ۱۰۳۹ هجری است.

امروز در تاریخ - سیل عظیمی مکه و مسجدالحرام را فرا گرفت .  امروز برابر با نهم شعبان المعظم مصادف با واقعه سیل هولناک مکه در سال ۱۰۳۹ هجری است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، سیلى عظیم در مکه و داخل مسجدالحرام روانه شد که در آن واقعه چهار هزار و دو نفر غرق شدند، روز بعد تمام عرض خانه خدا و نصفى هم از طرف طول منهدم شد.
 
در روز سه شنبه سوم جمادى الثانى سال ۱۰۴۰، مابقى خانه خدا را به جز حجر الاسود منهدم کردند و دوباره محکم ساختند. کسى که اساس آن را ساخت سید زین العابدین کاشى، شاگرد ملا محمد امین استر آبادى بود. ایشان در این باب کتابى نوشته موسوم به «مفرحة الانام فى تأسیس بیت اللّه الحرام». ایشان آخر الامر به دست اهل سنت شهید شد.
 
او در آغاز رساله خود چنین نوشته است:
 
روز چهارشنبه، نوزدهم شعبان ۱۰۳۹، سیل عظیمی داخل مسجد الحرام شد و آب به درون کعبه شریفه درآمد، به قدر قامت فقیر و یک شبر و دو انگشت… و خرابی بسیار درمکه معظمه واقع شد و چهار صد وچهل و دو نفر در سیل هلاک شدند؛ از آن جمله معلمی با سی طفل در مسجدالحرام بوده وسیل ازابواب مسجد داخل می‌شده، نتوانستند که بیرون آیند و کسی نیز نتوانست به ایشان رسید و آب از سر ایشان گذشت…
 
وی سپس شرحی مبسوط از چگونگی مسجد الحرام و تجدید بنای دیوار کعبه و نقش خود و شخصی به نام حسین ابرقوهی در آن بیان کرده است.
 
درواقع، قرار گرفتن کعبه در امتداد وادی ابراهیم، سبب می‌شد تا سیل به آن آسیب رساند. در اصل، مسیر سیل یا به عبارتی مسیل همان طریق (راه) مسجد الحرام است که آب را به سمت حرم سوق می‌دهد. پیش از این، از زمان صدر اسلام، در محل مسجد الرایه که آن را مسجد الردم الأعلی می‌نامیده اند، سیل بند ساخته می‌شد. با این حال، بیشتراوقات سیل به سوی مسجدالحرام سرازیر می‌گشت وآن رامملو از آب می‌کرد.
 
گفتنی است، کعبه پس از بنای آن در سال ۱۰۴۰ تاکنون، تنها اصلاحات جزئی، بر روی آن انجام گرفته و تعمیر شده است.