بیانات مقام معظم رهبری در مورد شهادت حضرت علی علیه السلامویدیوهای مشابه