عمری گدای دربارم ای مولا یا علی یا علی یا مولا یا مولا با نوای حاج محمد طاهریویدیوهای مشابه