قبله ی اهل یقینی،دلبرا و دلنشینی با نوای حاج سید مهدی میردامادویدیوهای مشابه