شب نهم- ای ساقی لب تشنگان... با نوای سید مهدی میردامادویدیوهای مشابه