شب دوم - میرسه از راه کاروانی ازلاله ها با نوای حاج محمود کریمیویدیوهای مشابه