مصاحبه نماینده پیشین ولی فقیه در حج و زیارت پیرامون حادثه منا در برنامه سلام، صبح بخیرویدیوهای مشابه