نگاهم ابر و بارونه / چشام از غصه میباره - با نوای حسین طاهریویدیوهای مشابه