ستاد حج وزیارت صدا و سیما
کمیته‌های راهبردی حج ایران و افغانستان تشکیل می‌شود

کمیته‌های راهبردی حج ایران و افغانستان با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه در حوزه های آموزش، پژوهش و اجرایی به منظور انتقال تجربیات تشکیل می‌شود.

12345678910...