دار الندوه
دار الندوه

دارالندوه یا مجلس مشاوره، مجلسى است كه قُصَىّ بن كلاب نیاى پیامبر خدا در مكه ساخت و بزرگان قریش در آن مجلس فراهم مى شدند

مسجد بنو ائیف یا مصبح
مسجد بنو ائیف یا مصبح

بنو ائیف یكى از طوایف ساكن در مدینه و از همپیمانان اوس بودند.

مسجد بلال
مسجد بلال

مسجدى منسوب به بلال و بر فراز كوه ابوقبیس بوده كه مساحتى حدود یكصد متر مربع داشته است.

دار النابغه
دار النابغه

از جمله قبر عبدالله، پدر پیامبر(صلى الله علیه وآله) در محل دارالنابغه بود كه اكنون در توسعه غربىِ مسجد، داخل مسجد شده است.

1234567