خانه كعبه
خانه كعبه

خداوند، خانه كعبه، بیت الحرام را قوام كار مردمان گردانید.»

خیبر و فدك
خیبر و فدك

به جز یهودیانى كه در مدینه زندگى مى كردند، شمارى یهودى در منطقه خیبر در فاصله 165 كیلومترى شمال مدینه زندگى مى كردند.

دار النابغه
دار النابغه

از جمله قبر عبدالله، پدر پیامبر(صلى الله علیه وآله) در محل دارالنابغه بود كه اكنون در توسعه غربىِ مسجد، داخل مسجد شده است.

دار ارقم
دار ارقم

این همان منزلى است كه پیغمبر و نخستین دسته هاى نومسلمان در آغاز اسلام پنهانى در آنجا گرد مى شدند و خدا را عبادت مى كردند.

دفن شدگان در قبرستان معلاة
دفن شدگان در قبرستان معلاة

از عالمان شیعه نیز كه در مكه درگذشته یا به شهادت رسیده اند

دار الندوه
دار الندوه

دارالندوه یا مجلس مشاوره، مجلسى است كه قُصَىّ بن كلاب نیاى پیامبر خدا در مكه ساخت و بزرگان قریش در آن مجلس فراهم مى شدند

سرزمین منا
سرزمین منا

سرزمین منا، كه پس از گذشتن از وادى محسِّر آغاز مى شود، فاصله اى به طول حدود 5/3 كیلومتر و عرض تقریبى پانصد متر، میان دو كوه ممتد قرار دارد

زادگاه رسول الله(ص)
زادگاه رسول الله(ص)

یكى از جاهاى مقدس در مكه كه باید زیارت كرد، زادگاه پیغمبر اسلام است.

سقیفه بنى ساعده
سقیفه بنى ساعده

سقیفه به بناى مسقفى گفته مى شود كه ایوان هم دارد.

قبر ابولهب
قبر ابولهب

ابولهب عموى پیامبر(صلى الله علیه وآله) و در عین حال یكى از تندخوترین دشمنان آن حضرت بود

قبرستان مَعْلاة
قبرستان مَعْلاة

قبرستان مَعلاة ـ محله بالا ـ یا حُجون كه در میان ایرانیان به قبرستان ابوطالب شهرت یافته قبرستانى كهن است

قبرستان ابوطالب
قبرستان ابوطالب

محوطه وسیعى كه در كنار پل حَجون قرار دارد و اكنون گورستان مردم مكه است، خود تاریخى كهن دارد.

1234567